Liceul Tehnologic " Constantin Brâncusi"
                                         Str. Libertătii nr. 11, Sf. Gheorghe,
                                         Judetul Covasna, 520055
tel/fax 0267/313147
adresa site scoală:
www.liceultehnologicconstantinbrancusi.eu


e-mail: brancusi4000@yahoo.com